Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

 

Table of contents
Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1)
Plenarna predavanja / Plenary lectures
 
Huber A, Pichler J, Hefti U, Weinberger K. PL1-1: Istraživanja iz laboratorijske medicine na velikim nadmorskim visinama. / PL1-1: Laboratory medicine research on highest niveau. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S9.
 
Stavljenić-Rukavina A. PL2-1: Utjecaj tehnoloških inovacija u laboratorijskoj medicini na učinkovitost zdravstvene zaštite. / PL2-1: The impact of laboratory technological innovations on efficacy in health care. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S10.
 
Horvath AR. PL3-1: Medicina temeljena na dokazima - Koji ustroj istraživanja daje najbolji odgovor na moje pitanje? / PL3-1: Evidence Based Laboratory Medicine - What study design answers my question best? Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S11-S12.
 
Simpozijska predavanja / Symposium lectures
 
S0 - Predkongresni simpozij: U korak s promjenama - laboratorijska dijagnostika danas i sutra. / S0 - Precongress symposium: Keeping pače with on going changes - laboratory diagnosis today and tomorrow. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S13-S17.
 
S01 - Laboratorijska imunologija. / S01 - Laboratory immunology. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S18-S25.
 
S02 - Farmakogenetika. / S02 - Pharmacogenetics. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S25-S31.
 
S03 - Akreditacija u medicinsko-biokemijskim laboratorijima. / S03 - Accreditation in medical biochemistry laboratories. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S32-S37.
 
S04 - Laboratorijska hematologija. / S04 - Laboratory hematology. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S38-S44.
 
S05 - Molekularna dijagnostika. / S05 - Molecular diagnostics. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S44-S49.
 
S06 - Prijeanalitička i poslijeanalitička faza laboratorijske dijagnostike. / S06 - Pre-analytical and post-analytical phases of the laboratory diagnostics. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S49-S55.
 
S07 - Transplantacija. / S07 - Transplantation. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S55-S61.
 
S08 - Laboratorijska koagulacija. / S08 - Laboratory coagulation. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S62-S69.
 
S09 - Ateroskleroza. / S09 - Atherosclerosis. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S69-S76.
 
S10 - Laboratorijska medicina temeljena na dokazima. / S10 - Evidence based laboratory medicine. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S77-S82.
 
Znanstvene radionice / Scientific workshops
 
ZR1 -Toksikologija. / ZR1 -Toxicology. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S85-S88.
 
ZR2 - Kontrola kvalitete: Vanjska procjena kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija u Hrvatskoj. / ZR2 - Quality control: External Quality Assessment program for medical biochemistry laboratories in Croatia. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S89-S96.
 
ZR3 - Edukacija. / ZR3 - Education. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S97-S102.
 
Posterske teme / Poster topics
 
P01 - Akreditacija, organizacija i upravljanje laboratorijem. / P01 - Accreditation, organization and laboratory management. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S105-S107.
 
P02 - Kardio- i cerebrovaskularne bolesti. / P02 - Cardio- and cerebrovascular diseases. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S108-S114.
 
P03 - Hematologija i koagulacija. / P03 - Haematology and coagulation. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S114-S122.
 
P04 - Bubrežne bolesti. / P04 - Nephrological diseases. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S123.
 
P05 - Bolesti jetre i gastrointestinalnog trakta. / P05 - Liver and gastrointestinal diseases. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S124-S129.
 
P06 - Endokrinologija. / P06 - Endocrinology. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S130-S135.
 
P07 - Koštani metabolizam. / P07 - Bone metabolism. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S135-S136.
 
P08 - Molekularna dijagnostika. / P08 - Molecular diagnosis. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S136-S143.
 
P09 - Imunologija. / P09 - lmmunology. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S144-S151.
 
P10 - Onkologija i tumorski bilježi. / P10 - Oncology and tumor markers. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S151-S153.
 
P11 -Toksikologija i TDM. / P11 – Toxicology and TDM. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S153.
 
P12 - Procjena analitičkih sustava. / P12 - Evaluation of analytical systems. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S154-S168.
 
P13 - Plućne bolesti. / P13 - Lung diseases. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S168-S173.
 
P14 - Ostalo. / P14 - Other. Biochemia Medica 2009;19(Suppl 1):S173-S178.