Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Prikaz knjige

 

Clinical Biochemistry
Allan Gaw, Michael J. Murphy, Robert A. Cowan, Denis St.J. O’Reilly, Michael J.Stewart, James Shepherd
3rd edition, Churchill Livingstone, Edinburgh, 2004.
 
Dunja Rogić
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar „Zagreb”, Zagreb
 
 
Medicinska biokemija, odnosno klinička kemija ili klinička biokemija, nedovoljno je zastupljena u nastavnim planovima i programima medicinskih fakulteta diljem svijeta. Taj se nedostatak, nažalost, očituje u kasnijoj praksi diplomiranih liječnika koji nerijetko nemaju odgovarajuće znanje o dometima i ograničenjima, odnosno o pravilnom korištenju laboratorijskih pretraga. Svrha udžbenika „Klinička biokemija” je upravo poboljšanje takvoga stanja. Namijenjen je studentima medicine koji se po prvi put susreću s kliničkom biokemijom, a može biti zanimljiv i laboratorijskim stručnjacima bilo kojeg profila ukoliko se bave medicinskom edukacijom.
Koncept knjige je u skladu sa suvremenim trendovima u medicinskoj edukaciji, tako da već na prvi pogled nema format klasičnog udžbenika. Tematske cjeline su zadane duljine (dvostruka stranica), a prikazane su uz obilje slikovnih materijala, kratkih pitanja i problema za rješavanje te prikaza slučaja. Rješenja i objašnjenja prikaza slučaja nalaze se na kraju knjige, što potiče pokušaj samostalnog pristupa rješavanju problema. Slike i dijagrami su zapravo dominantan dio knjige, a služe jasnom prikazu i lakšem razumijevanju sadržaja. Nerijetko se također mogu naći i algoritmi laboratorijske obrade kojima se potiče racionalan i smislen pristup diferencijalnoj dijagnostici pojedinih poremećaja.
Knjiga je podijeljena u četiri glavne cjeline. Prva, Uvod u kliničku biokemiju, daje osnovni okvir tematike i opća načela preko upoznavanja studenta sa svim važnim pojmovima, poput netočnosti, nepreciznosti, biološke varijabilnosti, referentnog raspona i predanalitičkih interferencija. Druga cjelina, nazvana Osnovna biokemija (Core biochemistry), bavi se rutinskim pretragama koje se provode u većini kliničkih laboratorija. Ovaj dio je važan jer približava studentu sve što u suvremenom kliničkom laboratoriju spada u osnovnu biokemiju, a o čemu liječnici nerijetko nemaju točnu predodžbu. Također, laboratorijski nalazi se tumače u kontekstu kliničke slike i patofizioloških zbivanja, što je posebno važno za razumijevanje i pravilnu interpretaciju. Treća cjelina ima naziv Endokrinologija i bavi se određivanjem koncentracije različitih hormona, dinamičkim funkcijskim testovima i ostalim specifičnostima vezanim za to područje laboratorijske dijagnostike. Završni dio knjige, Specijalizirane pretrage, bavi se rjeđe traženim, ali klinički izuzetno bitnim pretragama, poput laboratorijske procjene nutritivnog statusa, toksikoloških pretraga, pretraga kod diferencijalno-dijagnostičke obrade malapsorpcijskih sindroma, mjerenja koncentracije elemenata u tragovima, značaja mjerenja laboratorijskih parametara u različitim tjelesnim tekućinama itd.
Autori knjige su laboratorijski stručnjaci, međutim, s obzirom da je udžbenik namijenjen studentima medicine s osnovnim znanjem anatomije, fiziologije i biokemije, pisan je prije svega za korisnike, a ne davaoce laboratorijskih usluga. Zbog toga se ne bavi analitičkim aspektom laboratorijskih pretraga, osim ukoliko je to bitno za tumačenje rezultata odnosno poznavanje mogućih interferencija. Međutim, knjiga bi mogla biti od koristi i svima koji rade u medicinsko-biokemijskim laboratorijima upravo zbog jednostavnog pružanja uvida u klinički kontekst laboratorijskih pretraga, s obzirom da je upravo taj uvid ono što laboratorijskim stručnjacima nerijetko nedostaje u svakodnevnom radu.