Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P07-1

 
Kušec V, Šmalcelj R. P07-1: Status D vitamina u bolesnika na kroničnom liječenju dijalizom i nakon transplantacije bubrega. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S135-S136.
 
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: vkusec [at] kbc-zagreb [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Poremećaj metabolizma minerala u kroničnom bubrežnom zatajenju posljedica je nedostatne sinteza kalcitriola zbog hiperfosfatemije i smanjenja bubrežnog parenhima. Sinteza 25-OHD u jetri nije poremećena, a nedostatak je posljedica načina života uslijed bolesti, te nakon transplantacije šteti oporavku poremećaja metabolizma minerala.
Cilj ovog rada je procjene statusa D vitamina mjerenjem 25-OHD u 101bolesnika na kroničnom liječenju dijalizom (LD, 53 M, 48 Ž) i u 441 bolesnika s transplantiranim bubregom (TB, 250 M, 191 Ž). Metode: Koncentracija 25-OHD određena je ELISA kitom (IDS, Velika Britanija).
Rezultati: U LD bolesnika nije bilo značajne razlike u koncentraciji 25-OHD između spolova, a manjak (< 75 nmol/L) je nađen u 76% (77/101, 35,2 ± 17,7). U 24 bolesnika bez manjka 25-OHD je 118,8 ± 49,4 nmol/L (75-295). Značajno niži 25-OHD u zimskom razdoblju godine (listopad/ožujak) (P < 0,001) 27,9 ± 16,1 (N = 9) nego u ljetnom (travanj/rujan) 57,7 ± 46,7 (N = 92) je relativan zbog malog broja bolesnika. U TB bolesnika 25-OHD je u žena (45,9 ± 26,3; P < 0,005) niži nego u muškaraca (60,7 ± 38,0), ali nema razlike tijekom godine. U 77% (340/441) TB bolesnika postoji manjak 25-OHD, a u 101 iznosi 101,9 ± 31,8 (75-262). Nema razlike između dvije skupina bolesnika niti između spolova za sve. Manjak 25-OHD je u 71% muškaraca (216/304) i 84% (201/239) žena za sve. Manjak D vitamina je nađen u > 75% ovih bolesnika, bez razlike prema osnovnom stanju. U žena je manjak učestaliji i nakon transplantacije su koncentracije niže nego u muškaraca. Doba godine nije utjecalo na 25-OHD.
Zaključak: Veliki udio manjka 25-OHD u žena je nepovoljan je čimbenik nastanka osteoporoze i poremećaja mineralnog metabolizma.