Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P11-1

 
Mandić S1, Nestić M2, Mandić D3, Horvat V1, Debeljak Ž1, Majetić-Cetina N1. P11-1: Utjecaj ekstrakcije na GC/MS analizu lijekova. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S153.
 
1Odjel za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica Osijek, Osijek, Hrvatska
2Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
3Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: mandic [dot] sanja [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: U kliničkoj i forenzičkoj toksikologiji često postoji potreba dokazivanja prisutnosti određenih lijekova. Koncentracije tih lijekova mogu biti različite, od vrlo niskih do vrlo visokih. Priprema uzorka za analizu, u smislu izbora metode ekstrakcije, otapala i uvjeta analize na GC/MS-u uvelike može utjecati na to koji će se lijekovi i u kojim koncentracijama moći odrediti.
Materijali i metode: Tri različita koncentracijska nivoa komercijalne serumske kontrole Abbott Immunoassay MCC (Bio Rad) koja sadrže 23 različita lijeka pripremili smo korištenjem tri najčešće metode ekstrakcije u kliničkoj i forenzičkoj toksikologiji: tekuća-tekuća ekstrakcija pomoću Toxi-Tubes A (Varian), tekuća-tekuća ekstrakcija pomoću Chem Elut (Varian) i ekstrakcija na čvrstom nosaču na Amberlite XAD-2 adsorbensima (Sigma Aldrich). Svi ekstrakti su otopljeni u kloroformu i analizirani na GC/MS (Agilent).
Rezultati: Prikazane metode ekstrakcije pokazale su različite rezultate, kvalitativno i kvantitativno. Najbolje rezultate pri najnižim koncentracijama pokazao je Toxi-Tubes A sistem (dokazano je 18 lijekova). Pri srednjim i visokim koncentracijama najbolje rezultate dao je XAD-2 (dokazano je 22 lijeka), ali samo kod ekstrakcije s 5 mL otapala, dok su kod ekstrakcije s 1 mL otapala najbolje rezultate dali Toxi-Tubes A i Chem Elut sistem (dokazano je 19 lijekova pri srednjim odnosno 20 lijekova pri visokim koncentracijama).
Zaključak: Od prikazanih metoda prividno najbolje rezultate pokazala je metoda ekstrakcije na XAD-2 adsorbensu sa 5 mL otapala, no kada se uzmu u obzir i drugi parametri kao što su utrošeno vrijeme, kemikalije i složenost postupka, najbolje rezultate dala je ekstrakcija sa Toxi-Tubes A sistemom.