Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Prikaz knjige:

Željka Vogrinc. Proteins of the Cerebrospinal Fluid. Analysis and Interpretation in the Diagnosis and Treatment of Neurological Disease. Second Edition, Edward J. Thompson, Elsevier Academic Press, 2005. Biochemia Medica 2007;17(1):123-24.
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar „Zagreb“, Zagreb
 
 
Sedamnaest godina nakon prvog izdanja, profesor E. J. Thompson objavljuje drugo izdanje knjige o proteinima u cerebrospinalnoj tekućini. Za razliku od sličnih knjiga o ovoj problematici koje su pisali kliničari, autor piše sa stajališta biokemičara, pa je i pristup više analitički, a manje klinički.
Najveći dio knjige je posvećen imunoglobulinima u cerebrospinalnoj tekućini, posebice dokazivanju i značenju oligoklonskih imunoglobulina, dok su ostali proteini stavljeni u drugi plan i daje im se malo prostora u knjizi.
Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom dijelu autor daje pregled proteina normalne cerebrospinalne tekućine, njihovo podrijetlo u likvoru, koncentracijske odnose sa serumom, te prolazak kroz barijere. U posebnom poglavlju autor raspravlja o prednostima i nedostatcima kvantitativnih u odnosu na kvalitativne analize proteina, s posebnim naglaskom na imunoglobulinima.
U drugom dijelu knjige podrobno je predstavljen pregled matematičkih modela za evaluaciju podrijetla IgG u cerebrospinalnoj tekućini, te postavljena ideja o omjeru albumina i IgG u cerebrospinalnoj tekućini i serumu kao biološki najstabilnijoj mjeri za normalnu funkciju barijere. Za one koji se počinju baviti likvorskom dijagnostikom zanimljive su i korisne informacije o postojanju cirkadijskog ritma u lučenju cerebrospinalne tekućine, sa šesterostruko većim lučenjem noću.
Treći dio knjige je zamišljen kao priručnik za diferencijalnu dijagnostiku pojedinih neuroloških bolesti. Naglasak je na metodama dokazivanja oligoklonskih imunoglobulina kao i detekciji antigen-specifičnih antitijela, odnosno određivanju indeksa specifičnih antitijela. O “neimunoglobulinskim” proteinima govori se dosta šturo uz zaključak da većina “nervno-specifičnih” proteina koje se smatralo potencijalnim dijagnostičkim biljezima (kao npr. mijelinski bazični protein) nisu ispunili očekivanja, ali da njihovo određivanje ima prognostičku vrijednost.
Četvrti dio knjige je laboratorijski mini-priručnik i sadrži potanko opisane protokole za identifikaciju proteina cerebrospinalne tekućine pomoću različitih elektroforetskih tehnika, kao i najčešće probleme koji se pritom javljaju. To daje posebnu vrijednost knjizi jer autorovi komentari i prijedlozi proizlaze iz vlastitoga dugogodišnjeg bavljenja ovom problematikom.
Knjiga ima impresivan popis literature (1322 literaturna izvora!) s posebno izdvojenim popisom izvora za pojedine pojmove koji su poredani abecednim redom, te predstavlja odličan izvor informacija svima koji se počinju baviti ili se već bave proteinima, a posebice imunoglobulinima u cerebrospinalnoj tekućini.