Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Prikaz knjige

 

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry
 
Editors: Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns
Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri, 2008
Dunja Rogić
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 
Laboratorijska medicina trajno se mijenja i razvija, a u tom smislu prati ju i najčitaniji udžbenik kliničke kemije, šesto izdanje kojega je objavljeno ove godine. Radi se o knjizi koja desetljećima predstavlja primarni izvor informacija, počevši od studenata medicinske biokemije, specijalizanata medicinske biokemije i srodnih struka, a jednako tako i za sve nas koji smo profesionalnom egzistencijom trajno vezani uz medicinsko-biokemijski laboratorij. Udžbenik može biti od koristi i liječnicima, s obzirom na to da je kliničko značenje svake pretrage jasno i nedvosmisleno opisano, jednostavno se pronalazi, a u literaturi se navode najnovije reference, kako one tiskane, tako i u obliku relevantnih mrežnih adresa.
U izradi ovoga izdanja sudjelovao je, uz dosadašnje, i jedan novi urednik, David Bruns, dugogodišnji glavni urednik časopisa Clinical Chemistry. Autori pojedinih poglavlja, od kojih je 47 novih u odnosu na peto izdanje, vrhunski su stručnjaci u svom području. Knjiga ima ukupno 45 poglavlja podijeljenih u skupine kako slijedi: I. Načela laboratorijskog rada, II. Analitičke tehnike i instrumenti, III. Laboratorijski procesi, IV. Analiti, V. Patofiziologija i VI. Referentne informacije (referentni intervali, terapijske i toksične razine lijekova te kritične vrijednosti). U odnosu na prošlo izdanje, ovo izdanje udžbenika sadrži dva potpuno nova poglavlja: Uvod u kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu temeljenu na dokazima te Probir novorođenčadi. Naime, od laboratorijskog stručnjaka se danas sve više očekuje da usmjerava razvoj laboratorija prema načelima medicine temeljene na dokazima, da bude partner i konzultant kliničaru, a također i da bude upoznat sa zahtjevima standarda kvalitete koje je nužno zadovoljiti u okviru provođenja postupka akreditacije. S obzirom na to da je područje molekularne dijagnostike izrazito napredovalo od vremena prošloga izdanja knjige, poglavlje o nukleinskim kiselinama je bitno prošireno, a u njegovoj su izradi sudjelovali novi vrhunski stručni autori. Međutim, radi iscrpnog prikaza sveukupne problematike ista grupa urednika izdala je i popratnu knjigu s naslovom Temelji molekularne dijagnostike.
S ovim izdanjem udžbenika lansiran je i novi proizvod, mrežna stranica Elsevier Evolve koja je uglavnom namijenjena stručnjacima koji se bave izobrazbom u području kliničke kemije, jer nudi nove mogućnosti i načine podučavanja pojedinih poglavlja, kao i banku pitanja te elektronskih ilustracija. Također, vezano uza svako poglavlje na kraju knjige nudi se niz pitanja namijenjenih studentima za lakše učenje, pamćenje i razumijevanje bitnih podataka. Sva poglavlja počinju listom ciljeva i znanja, te ključnih riječi i definicija koje se iznose u tom dijelu knjige, što uz iscrpan indeks pojmova dodatno olakšava snalaženje u ovom od davne 1971. godine pa do današnjega dana još uvijek najiscrpnijem i najsveobuhvatnijem udžbeniku kliničke kemije i laboratorijske medicine.