Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Kratki pregledni članak:

 
Livia Puljak1*, Dalibora Rako2. Unapređenje medicinske prakse u Hrvatskoj pomoću Cochrane kolaboracije. Biochemia Medica 2009;19(3):260-5.
 
1 Hrvatski ogranak Talijanskog Cochrane centra, Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet u Splitu, Split
2 Hrvatski centar za globalno zdravlje, Medicinski fakultet u Splitu, Split
 
Corresponding author*: livia [at] mefst [dot] hr
 
Sažetak
 
Hrvatski ogranak Talijanskog Cochrane Centra je osnovan 2008. godine s ciljem promicanja medicine utemeljene na dokazima, Cochrane kolaboracije i Cochrane knjižnice (engl. The Cochrane Library)u Hrvatskoj te da potakne hrvatske zdravstvene djelatnike da postanu autori Cochrane sustavnih preglednih članaka. Od svog osnutka 1993. godine, Cochrane kolaboracija je posvećena pripremanju, održavanju i promicanju sustavnih preglednih članaka u korist kliničke medicinske prakse. Cochrane knjižnica je rezultat međunarodnog nastojanja tisuća dobrovoljaca i malog broja profesionalnog osoblja zaposlenog u Cochrane centrima. Obzirom da je dijagnoza ključna sastavnica zdravstvene skrbi, Cochrane knjižnicaje uz sustavne pregledne članke o intervencijama u medicini nedavno počela objavljivati i sustavne pregledne članke o točnosti dijagnostičkih testova. Glavni cilj Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra jest pružiti edukaciju na hrvatskom jeziku te potaknuti interesne skupine u zdravstvu da se aktivnije uključe u korištenje i stvaranje najboljih dokaza koji će koristiti pacijentima i kliničkoj praksi. Ovaj članak pruža pregled strukture i osnovne informacije o Cochrane kolaboraciji, Cochrane knjižnici, pristupu ovom resursu u Hrvatskoj te ciljeve Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra.
Ključne riječi: sustavni pregledni članak; Cochrane kolaboracija; Cochrane knjižnica; testovi dijagnostičke točnosti
 
Pristiglo: 3. srpnja 2009.
Prihvaćeno: 12. kolovoza 2009.
 
Uvod
 
Hrvatski ogranak Talijanskog Cochrane centra (HOTCC) je svojim osnutkom 2008. godine unio dašak svježine u hrvatska događanja u medicini utemeljenoj na dokazima. HOTCC je nakon dvogodišnjih priprema za osnivanje postao jedan od 26 međunarodnih centara Cochrane kolaboracije. Sva nastojanja su potekla od skupine entuzijasta s Medicinskog fakulteta u Splitu i Croatian Medical Journala koji su u Cochrane kolaboraciji vidjeli priliku za poboljšanje medicinske prakse i predstavljanje Cochrane knjižnice, važnog izvora informacija za donošenje kliničkih odluka, hrvatskim zdravstvenim djelatnicima.
Cochrane kolaboracija
Cochrane kolaboracija je jedinstvena svjetska neprofitna organizacija čiji je cilj pomoći u donošenju informiranih odluka za sve oblike zdravstvene skrbi pripremanjem, održavanjem i promicanjem dostupnosti sustavnih preglednih članaka o učincima zdravstvenih intervencija (1). Obzirom da se sustavni pregledni članci zasnivaju na zahtjevnoj metodologiji, varijabilne su kvalitete te im prijeti opasnost od brzog zastarijevanja. Zadatak Cochrane kolaboracije je da izbjegava dupliciranje, potiče autore da obnavljaju vlastite pregledne članke, promiče svoje resurse i pruža podršku autorima preglednih članaka.
Cochrane kolaboracija je osnovana 1993. godine te nosi ime britanskog epidemiologa, Archija Cochranea. Podatci iz Cochrane knjižnice iz 2004. godine pokazuju da više od 11,500 pojedinaca, od kojih je polovica autora Cochrane sustavnih preglednih članaka, u preko 90 zemalja radi za Cochrane kolaboraciju. Taj broj se povećavao za otprilike 20% svake godine u posljednjih pet godina. Povećanje broja suradnika iz zemalja s nižim, nižim srednjim i višim srednjim dohotkom je čak i veći, povećao se na više od 1000 (9,3%) 2004. godine - što je povećanje od 42% u odnosu na 2003. godinu, te 248% više od 2000. godine (2).
Članovi Cochrane kolaboracije su organizirani u pet različitih skupina: Cochrane skupine za pregledne članke koje se sastoje od pojedinaca koji pripremaju, održavaju i obnavljaju Cochrane pregledne članke i pojedinaca koji ih podupiru u tom procesu, Cochrane centara, kao što je HOTCC, koji podržavaju Cochrane suradnike i njihove aktivnosti u njihovom zemljopisnom i jezičnom području, Skupine za metode koje razvijaju nove metodologije za Cochrane sustavne pregledne članke, Mreže koje se fokusiraju na druge dimenzije zdravstvene skrbi osim konkretnih zdravstvenih problema, kao što je smještaj u kojem se pruža njega, tip korisnika ili tip intervencije te Mreže pacijenata koja pruža informacije i forum za umrežavanje među korisnicima (uglavnom bolesnicima) (2).
Glavni proizvod Cochrane kolaboracije je Cochrane knjižnica koju objavljuje izdavač John Wiley and Sons. Suradnja s komercijalnim izdavačem ima neke prednosti i nedostatke. Prednost ove kooperacije je da Cochrane kolaboracija ne treba trošiti svoje oskudne resurse i osoblje na proces objavljivanja i oglašavanja preglednih članaka, a prihodi dobiveni od pretplata se dijele između poduzeća Wiley i Cochrane kolaboracije. Glavna mana je da je komercijalni izdavač upravo to – komercijalan pa stoga Cochrane knjižnica nema publikacije s otvorenim pristupom. Za pristup je potrebno imati osobnu pretplatu ili pretplatu preko ustanove. Mnoge zemlje su pribavile nacionalni pristup što znači da se Knjižnici može pristupiti s bilo kojeg računala u toj zemlji. Wiley također omogućuje besplatni pristup Cochrane knjižniciza najsiromašnije zemlje. Kako bi spriječili sukob interesa, Cochrane centri su suočeni s ograničenjima pri prihvaćanju financiranja od korporativnih sponzora, posebice farmaceutskih kompanija.
Cochrane knjižnica
Cochrane knjižnica je zbir baza podataka koje sadrže visokokvalitetne dokaze za informirano odlučivanje u zdravstvu (1). Cochrane sustavni pregledni članci predstavljaju najvišu razinu dokaza za donošenje odluka u kliničkom liječenju.
Sustavni pregledni članak je pregled literature fokusiran na jedno pitanje, a koji pokušava identificirati, procijeniti, izabrati i sintetizirati sve visoko-kvalitetne znanstvene dokaze relevantne za postavljeno pitanje. Sustavni pregledni članci visoko-kvalitetnih randomiziranih kontroliranih pokusa su ključni za medicinu utemeljenu na dokazima. Razumijevanje sustavnih preglednih članaka i načina na koji se mogu implementirati u praksu danas je nužno za sve profesionalce zaposlene u zdravstvu. Sustavni pregledni članci mogu sadržavati meta-analizu, statističku metodu koja kombinira rezultate više različitih studija, ali isto tako postoje i sustavni pregledni članci kod kojih meta-analiza nije prikladna zbog niza razloga (3).
Uz Cochrane pregledne članke, Cochrane knjižnica pruža i druge izvore pouzdanih informacija: druge sažetke sustavnih pregleda, procjene tehnologije, ekonomske procjene te individualna klinička ispitivanja – svi raspoloživi dokazi su sakupljeni na jednom mjestu (4). Cochrane knjižnica sadrži slijedeće resurse: Cochrane bazu sustavnih preglednih članaka (engl. Cochrane Database of Systematic Reviews), Bazu sažetaka preglednih članaka o učincima (engl. Database of Abstracts of Review of Effects), Cochrane središnji registar kontroliranih pokusa (engl. Cochrane Central Register of Controlled Trials), Registar Cochrane metodologije (engl. Cochrane Methodology Register), Bazu procjena zdravstvene tehnologije (engl. Health Technology Assessment Database) i Bazu ekonomskih evaluacija Nacionalne zdravstvene službe (engl. National Health Service Economic Evaluation Database). Drugo izdanje Cochrane knjižnice je 2009. godine sadržavalo 5785 članaka od kojih 3826 dovršena sustavna pregledna članka i 1959 protokola (4).
Sustavni pregledni članci o točnosti dijagnostičkih testova
Za Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara je vjerojatno najvažnije naglasiti da je u 2003. godini Cochrane kolaboracija odlučila razviti bazu podataka sustavnih preglednih članaka o točnosti dijagnostičkih testova koji nadopunjuju Cochrane bazu sustavnih preglednih članaka (engl. Cochrane Database of Systematic Reviews, CDSR). Metodologija za sustavne pregledne članke o točnosti testova je doživjela napredak u prošlom desetljeću te se danas ovi pregledni članci redovno objavljuju u medicinskim časopisima. Sastavljena je radna skupina predvođena članovima skupina za probiranje i metode dijagnostičkih testova uz doprinos upravljačke skupine i nekoliko Cochraneovih uredničkih skupina, kako bi vodila taj razvoj i proizvela metodologiju, računalne programe i knjige (5).
Točnost dijagnostičkih testova je svojstvo dijagnostičkog testa da razlikuje osobe koje imaju bolest od onih koji je nemaju (6). U studiji o točnosti testa, rezultati testa koji se vrednuje – indeks test – se uspoređuju s referentnim standardom određenim kod istih pacijenata. Razvoj metodologije za sustavne pregledne članke o studijama točnosti dijagnostičkih testova je doživio značajan napredak posljednjih godina, no takvi pregledni članci su suočeni s dva velika izazova: ograničeni su kvalitetom i dostupnošću studija o točnosti primarnih testova te je potreban dodatni razvoj u području interpretacije i prezentacije rezultata preglednih članaka o točnosti dijagnostičkih testova (5). Ovo je prilika da se hrvatski autori uključe u pregledne članke o točnosti dijagnostičkih testova i na taj način doprinesu medicinskoj praksi.
Objavljivanje Cochrane sustavnog preglednog članka
Prvi korak za započinjanje Cochrane sustavnog preglednog članka je pretraživanje Cochrane knjižnice i sadržaja vezanog za odabranu temu kako bi se osiguralo da već nije objavljen sustavni pregledni članak na tu temu. Ukoliko takav pregledni članak ne postoji, potrebno je utvrditi u koju od 52 Cochrane skupine za pregledne članke spada odabrano područje. Nadalje je potrebno kontaktirati Skupinu za pregledne članke i predložiti naslov preglednog članka. Obzirom da Cochrane kolaboracija svakako želi izbjeći dupliciranje, jedan naslov može pripadati samo jednom autoru ili skupini autora. Nakon što je naslov prihvaćen, nitko drugi ne može početi pripremati Cochrane sustavni pregledni članak na istu temu. Nakon prijave naslova, Skupina za pregledne članke očekuje da autor(i) podnesu protokol unutar 6 mjeseci. Protokol se sastoji od uvoda koji se sastoji od opisa postojećeg znanja o toj temi te od opisa metoda koje će se koristiti, uključujući detalje o strategiji pretraživanja, ključne riječi za pretraživanje literature i baze podataka koje će se pretraživati. Nakon podnošenja protokola, Skupina za pregledne članke ga ocjenjuje, zatim ga šalje na recenziju dva stručnjaka nakon čega javlja povratnu informaciju autorima. Nakon prihvaćanja, protokol se objavljuje u Cochrane knjižnici. Nakon toga, autori započinju s pregledavanjem literature na temelju protokola i sastavljanjem preglednog članka. Obično je potrebno od 12 do 24 mjeseca za pripremanje preglednog članka nakon prihvaćanja protokola.
Cochrane knjižnica je međunarodna publikacija indeksirana u Current Contents časopisima i njen čimbenik odjeka za 2008. godinu je 5,1, što znači da je publikacija u Cochrane knjižnici vrlo vrijedna ne samo za napredak u medicini, već i za napredak u karijeri te se može koristiti za akademsko napredovanje u Hrvatskoj. Pripremanje sustavnog preglednog članka korištenjem Cochrane metodologije nije jednostavno, no najvažnija razlika između Cochrane skupine za pregledne članke i neke druge međunarodne publikacije jest da je Cochrane skupina voljna raditi s autorima sve dok protokol ili pregledni članak ne budu dovoljno dobri za publikaciju. Ukoliko je autor voljan učiti i popravljati svoj pregledni članak, naposljetku će ga sigurno i objaviti. U drugim časopisima publikacije se ne nude uredništvu kao naslovi, već kao gotov proizvod – dovršeni članak – koji vrlo lako može biti odbijen.
Pristup Cochrane kolaboraciji u Hrvatskoj
Iako volimo misliti da smo vrlo siromašna zemlja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Hrvatska spada u zemlje s višim srednjim dohotkom te nema pravo besplatnog pristupa. Stoga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa plaća pristup Cochrane knjižnici, no samo za članove biomedicinskog konzorcija koji uključuje medicinske fakultete i bolnice u Hrvatskoj koje su povezane na Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu (CARNet).
Hrvatski zdravstveni radnici i korisnici mogu pregledavati mrežnu stranicu Cochrane knjižnice te steći uvid u njen sadržaj, no ne mogu pristupiti cijelim člancima. Studenti i zaposlenici institucija koje spadaju u biomedicinski konzorcij mogu pristupiti cijelim tekstovima Cochrane knjižnice spajanjem na Centar za online baze podataka (www.online-baze.hr), zatim odabirom portala OVID SP koji zatim vodi na EBM pregledne članke Cochrane knjižnice. Proxy serveri omogućuju članovima biomedicinskog konzorcija da koriste vlastito ime i lozinku za pristup na Cochrane knjižnicu i mnoge druge besplatne resurse čak i s udaljenih lokacija. HOTCC planira lobirati za nacionalni pristup Cochrane knjižnici u Hrvatskoj te je svaki oblik podrške u ovom nastojanju dobrodošao.
Hrvatski ogranak Talijanskog Cochrane centra i njegovi ciljevi
Glavni cilj HOTCC je prijenos znanja koji uključuje trajno obrazovanje i diseminaciju informacija o raspoloživim dokazima iz istraživanja. S tim ciljem je organiziran Prvi hrvatski Cochrane simpozij 27. lipnja 2009. na Medicinskom fakultetu u Splitu. Osim toga HOTCC priprema besplatni tečaj trajne izobrazbe o pripremanju i održavanju Cochrane sustavnog preglednog članka na hrvatskom jeziku koji će biti dostupan hrvatskim zdravstvenim djelatnicima i za koji će dobiti bodove iz odgovarajućih profesionalnih udruga. HOTCC želi pružiti edukaciju o Cochrane kolaboraciji i Cochrane knjižnici na hrvatskom jeziku kako bi motivirao hrvatske zdravstvene djelatnike i korisnike da se aktivno uključe u medicinu utemeljenu na dokazima korištenjem njenih principa i stvarajući najbolje dokaze.
HOTCC ima puno ambicioznije ciljeve koji uključuju osiguravanje sredstava za školarine koje bi omogućile izradu sustavnih preglednih članaka uz puni angažman, lobiranje za nacionalni pristup i osnivanje Cochrane skupine za pregledne članke u Hrvatskoj. No za početak je potrebno osvijestiti znanje o postojanju Cochrane knjižnice, o njenoj dostupnosti za biomedicinski konzorcij te mogućnosti da hrvatski zdravstveni djelatnici postanu njen dio. U posljednjim desetljećima, Cochrane kolaboracija se razvila u zrelu, međunarodno priznatu organizaciju koja ispunjava svoje ciljeve (7). Želja Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra je da u bliskoj budućnosti postigne isto.
 
Literatura
 
1.     Grimshaw JM, Santesso N, Cumpston M, Mayhew A, McGowan J. Knowledge for knowledge translation: the role of the Cochrane Collaboration. J Contin Educ Health Prof 2006;26:55-62.
2.     Collaboration TC. www.cochrane.org. Accessed on 29 June 2009.
3.     Bartolucci AA. Describing and interpreting the methodological and statistical techniques in meta-analyses. Biochem Med 2009;19:127-36.
4.     Library TC. www.thecochranelibrary.org. Accessed on 29 June 2009.
5.     Leeflang MM, Deeks JJ, Gatsonis C, Bossuyt PM. Systematic reviews of diagnostic test accuracy. Ann Intern Med 2008;149:889-97.
6.     Raslich MA, Markert RJ. Selecting and interpreting diagnostic tests. Biochem Med 2007;17:151-61.
7.     Green S, McDonald S. Cochrane Collaboration: more than systematic reviews? Intern Med J 2005;35:3-4.