Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Plenarna predavanja

 
Stavljenić-Rukavina A. PL2-1: Utjecaj tehnoloških inovacija u laboratorijskoj medicini na učinkovitost zdravstvene zaštite. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S10.
 
Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zagreb
 
Adresa za dopisivanje: astavljenic [at] hkmb [dot] hr
 
Sažetak
Brojne nove tehnologije u zdravstvenom sustavu i u društvu zahtijevaju kritičku procjenu djelotvornosti i sigurnosti. To je osobito važno u pogledu promjena u zdravstvenom sustavu i zbog sveukupne potrebe za više djelotvornosti i primjene novih dijagnostičkih testova ili inovativnih lijekova zasnovane na dokazima. Ovaj pregled se osvrće na pretrage uz bolesnika (engl. point of care, POC) te na učinkovitu uporabu novih djelotvornih lijekova u onkologiji, koja se temelji na laboratorijskim pretragama.
Promjene u organizaciji zdravstvenog sustava, težnja za smanjivanjem bolničkih troškova u korist dnevne bolničke njege, kućne njege kroničnih bolesnika, kontinuitet skrbi između bolničke i kućne njege, zahtijeva dobru komunikaciju između liječnika, bolesnika i obitelji. Unapređenje POC, ne-invazivne pretrage nekih važnih analita u ljudskom tijelu, ima bitnu ulogu u kućnoj skrbi, ali zahtijeva edukaciju bolesnika u primjeni i kontroli kvalitete dijagnostičkih pretraga.
Današnji pristup liječenju tumora, tj. molekularno-ciljane terapije predstavljaju značajan napredak u liječenju u odnosu na proteklih 10 godina. Međutim, terapije nisu učinkovite za svakog bolesnika, odnosno nisu djelotvorne u istoj mjeri, te bi pretraga za utvrđivanje djelotvornosti lijeka mogla biti ključni iskorak u personaliziranju liječenja. Uz to, većina bolesnika danas ne prima samo ciljane lijekove, nego ih dobivaju u kombinaciji s kemoterapijskim lijekovima. Prema tome, postojeća DNA i RNA testiranja ne odražavaju način na koji se danas obrađuje tumor u medicini. Iz tog se razloga nova metode profiliranja (engl. whole cell profiling method) razlikuje od ostalih pretraga u tome što ona procjenjuje aktivnost lijeka prema zajedničkom učinku svih staničnih procesa koristeći nekoliko metaboličkih i morfoloških završnih točaka. Nova ispitivanja DNA, RNA i proteina su prediktivna te bi, ukoliko su evaluirani prema principima medicine temeljene na dokazima, mogla služiti kao zlatni standard. Bolesnici, liječnici i sustav zdravstvenog osiguranja pozdravljaju prediktivne pretrage koje omogućuju racionalnu i ekonomičnu primjenu lijekova. Istovremeno, takav bi pristup (engl. whole cell approach) mogao riješiti probleme djelotvornosti s kojima se zdravstveni sustav susreće, a koji se odnose na pronalazak najboljeg načina raspodjele dostupnih sredstava u postupku traženja liječenja koji bi najbolje odgovarao svakom pojedinom bolesniku.