Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Prikaz knjige

 

Clinical Chemistry
A Laboratory Perspective
Wendy Arneson, Jean Brickell
F.A. DavisCompany, Philadelphia, 2007.
Dunja Rogić
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 
Ovaj je udžbenik, prema navodima autora, namijenjen prije svega studentima kliničko-laboratorijskih znanosti. Drugim riječima, namijenjen je svima onima koji će tijekom profesionalne karijere raditi u laboratorijima, bez prevelikog dodira s klinikom i bolesnicima. Pisan je vrlo jednostavno, pregledno i uz obilje primjera i prikaza slučajeva. Međutim, upravo je izrazita jednostavnost teksta i prikaza problema najveći nedostatak ovog udžbenika – ostavlja dojam površnosti i nezadovoljavajuće razine razjašnjenja pojedinih pitanja, odnosno tematskih cjelina. To nikako ne znači da je udžbenik zbog toga nekvalitetan, ali čini se da je namijenjen prije svega studentima stručnih studija, a manje medicinske biokemije ili srodnih struka. Ipak, od koristi čitaocu svakako mogu biti prikazi slučajeva kroz koje se najbolje uči i pamti, poglavito zbog toga što su izabrani prikazi vrlo tipični i relativno jednostavni, čime se postiže željeni edukativni cilj. Također, u svim poglavljima sa strane su posebno izdvojeni i ponovno definirani svi pojmovi bitni za pojedinu problematiku, što olakšava učenje i snalaženje u tekstu. Jednako tako, izdvojene se nalaze ukratko prikazane bitne kliničke korelacije pojedinog nalaza, kao i mogućnosti timskog pristupa pojedinoj problematici, čime se ovaj udžbenik ipak svrstava u današnji trend razvoja laboratorijske medicine koji pretpostavlja bližu suradnju laboratorija i klinike. Bitnu kategoriju predstavljaju i kratki tekstovi označeni kao „pristup zdravog razuma“ kojima se ističu eventualne mogućnosti prijeanalitičke pogreške ili interpretacije nalaza u smislu kliničkih korelacija.
Knjiga je podijeljena u 14 poglavlja koja obuhvaćaju sva osnovna područja medicinsko-biokemijske djelatnosti. Nakon uvodnog poglavlja, poglavlja o kontroli kvalitete, te sažetog pregleda laboratorijskih tehnika i instrumenata, ostala poglavlja posvećena su pojedinim kliničko-patološkim cjelinama poput šećerne bolesti, bubrežne funkcije, bolesti jetre te kardiovaskularnih ili respiracijskih poremećaja. Prehrana i probavna funkcija obuhvaćene su posebnim poglavljem, kao i endokrini poremećaju, te reproduktivna endokrinologija i prenatalna dijagnostika. Posljednja poglavlja posvećena su laboratorijskim pretragama u malignim bolestima te mjerenju koncentracije lijekova i toksikologiji. S obzirom na važnost i široku prisutnost molekularne dijagnostike u kliničkom laboratoriju danas, činjenica da nema poglavlja posvećenog ovoj vrsti analiza donekle iznenađuje.
U zaključku, radi se o korektno i jednostavno pisanom udžbeniku koji pretpostavlja relativno skromno predznanje čitatelja i zbog toga objašnjava temeljne pojmove, a ne ulazi dublje u problematiku pojedinog područja medicinsko-biokemijske djelatnosti. Zbog toga studentu viših godina medicinske biokemije može poslužiti kao jedan od udžbenika, ali nipošto jedini.