Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Prikaz knjige

 

Ana-Maria Šimundić. George M Hall: How to write a paper? Second Edition, London, UK: BMJ Publishing Group. Biochemia Medica 2006;16(1):67-8.
 
Klinički zavod za kemiju, Odsjek za molekularnu dijagnostiku, Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Hrvatska
 
How to write a paper?
Second Edition. George M Hall. London, UK: BMJ Publishing Group,
2002, 147 str., $29.95, meki uvez
. ISBN 0-7279-1234-8.
 
Profesor George M. Hall je uvaženi znanstvenik, specijalist anesteziologije na Sveučilištu u Londonu, a u vrijeme pisanja ove knjige bio je predsjednik Uredničkog odbora časopisa British Journal of Anaesthesia te je kao nositelj te funkcije dugo bio uključen u složen proces izdavanja znanstvenih radova. Njegova knjiga How to write a paper je obavezno štivo za sve koji žele steći vještinu pisanja kvalitetnih znanstvenih radova. Knjiga je razumljivo i jasno napisana uz puno praktičnih primjera i savjeta iz bogatog urednikovog iskustva.
Poglavlja ove nadasve korisne knjige su vrlo logično organizirana, tako da ju mogu lako čitati čak i studenti dodiplomske nastave. Knjiga ima 18 poglavlja uz koja se uglavnom nalazi popis preporučenog štiva za daljnje čitanje.
Knjiga započinje uvodnim poglavljem kojega je napisao sam urednik, a u nastavku slijede razne tematske cjeline raznih renomiranih autora koji su uglavnom dobro poznati urednici vodećih biomedicinskih časopisa kao što su: British Medical Journal, British Journal of Anaesthesia, Lancet, Gut i mnogi drugi. Knjiga završava poglavljem pod naslovom Electronic publishing koje daje pogled na budućnost izdavaštva.
U uvodnom poglavlju pod naslovom Structure of a scientific paper profesor Hall naglašava glavna načela osnovne strukture znanstvenog članka. Poglavlja koja iza toga slijede bave se osnovnim tematskim cjelinama članka: uvod (Introduction), metode (Methods), rezultati (The results), rasprava (Discussion), naslovi, sažetak i autori (Titles, abstracts and authors) te na kraju literatura (References).
Svako poglavlje podijeljeno je u cjeline koje su posvećene određenom aspektu pisanja. Primjerice, u poglavlju pod naslovom Introduction govori se o važnosti kratkoće uvoda, koji mora biti informativan i sadržavati glavna pitanja na koja autor želi tijekom svog istraživanja odgovoriti. Glavna poruka poglavlja glasi: budite kratki i jezgroviti! Kroz cijelo poglavlje autor naglašava osnovna načela pisanja te na konkretnim primjerima ilustrira kako treba i kako se ne smije pisati.
Poglavlja koja slijede posvećena su drugim kategorijama radova kao što su: Letter (Pismo), Abstract for a scientific meeting (Kongresni sažetak), Case report (Prikaz slučaja) i Review (Pregledni članak). U tim su poglavljima opisane temeljne značajke svake pojedine vrste publikacije.
Posljednji dio knjige bavi se osobitostima kao što su uredništvo, autorstvo, stil i etika znanstvenog publiciranja. U poglavlju pod naslovom The role of the editor govori se o glavnoj ulozi i zadaćama urednika jednog časopisa te općenito o prirodi uredništva kao i o ustroju uredničkog tima. Opisuje se i način zaprimanja i obrade svakog rukopisa sa strane Uredništva, što neiskusnom autoru daje uvid u to što se događa s njegovim člankom nakon što je zaprimljen u časopis.
Toplo bih preporučila ovu vrijednu knjigu svima koji žele pisati i objavljivati znanstvene radove. Knjiga može biti vrlo dragocjena pomoć kako studentima dodiplomske i poslijediplomske nastave tako i svim mladim znanstvenicima na početku njihove znanstveno-istraživačke karijere.
Objavljeno je i treće izdanje knjige (koje, nažalost, nisam imala priliku pročitati). U pisanju tog izdanja sudjelovali su i neki drugi autori, a dodano je i novo poglavlje Electronic submissions koje je napisala Natalie Davies, pomoćnica urednika web stranice Sveučilišta u Walesu.