Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Riječ urednika

 

Elizabeta Topić & Dubravka Čvorišćec. Biochemia me­di­ca u novom izdanju. Biochemia Medica 2006;16(1):3-4.
Glavni urednici
 
Biochemia Medica, časopis Hrvatskog društva medicinskih biokemičara na svoju 16. godišnjicu izlazi svečano u novom ruhu, koje odražava težnju Glavnog odbora HDMB i Uredništva časopisa da iznjedri časopis novi po izgledu, ali i kvaliteti, koja će biti prepoznatljiva ne samo u domaćoj već i u međunarodnoj publicistici.
Vezano uz to promijenili smo strukturu časopisa, osigurali dvojezično izlaženje, međunarodno uredništvo, međunarodne recenzije te dodijelili brojne kompetencije kolegicama i kolegama zainteresiranim za rad u časopisu kako bi časopis dosegao redovitost u izlaženju i kvalitetu neophodnu za njegovo prepoznavanje u sekundarnim publikacijama s literaturnim bazama podataka (ISI WoS, Medline, Current Contents i dr.). Časopis će nastaviti svoje izlaženje i u elektroničkom obliku (http://biochemia-medica.hdmb.hr).
Naša je želja da Vam putem časopisa pružimo saznanja o najnovijim dostignućima u struci publiciranjem znanstvenih i stručnih pregleda (engl. review) znanstvenih ili stručnih radova te prikazima slučaja. Pismom Uredniku možete nam jednostavno priopćiti neka Vaša razmišljanja vezana za objavljeni članak ili pitanja vezana za struku. U svakom broju donosimo i smjernice i/ili preporuke IFCC ili drugih stručnih društava.
Također Vam u obliku sažetaka prikazujemo radove domaćih kolegica i kolega objavljenih u međunarodnim časopisima. Dajemo obavijesti vezane uz kongrese i simpozije, te prikaz novo izašle knjige u području medicinske biokemije i laboratorijske medicine ili vezano uz to područje. Kako bismo potakli i najmlađe kolegice i kolege na pisanje članaka vrlo detaljno smo priredili Upute autorima, koje pružaju lagano slijedive informacije i ohrabruju svakog početnika. Prije slanja članaka u Uredništvo na raspolaganju je i Podsjetnik (engl. Checklist), kojim se može provjeriti da li je pri pisanju rada sve učinjeno prema Uputama za autore.
Naša je odluka da postanemo vodeći časopis na području medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Međutim, to ne ovisi samo o nama već i o Vama, dragi kolege i čitatelji časopisa Biochemia Medica, stoga Vas molimo da svojim doprinosom, pisanjem članaka, ali i kritičkih osvrta pomognete da zajedno dovedemo časopis do željenog cilja.
Ovim putem pozivamo sve članove HDMB da nam šalju sažetke svojih stručnih i znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim publikacijama indeksiranim u literaturnim bazama podataka, koje će Uredništvo objaviti u rubrici Domaći autori u međunarodnim publikacijama.