Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

 

Table of contents
Biochemia Medica 2010;20(1)
Uvodnik / Editorial
 
Giuseppe Lippi, Ana-Maria Šimundić. Kontrola kvalitete u laboratorijskoj dijagnostici iz nove perspective. / Total quality in laboratory diagnostics. It's time to think outside the box. Biochemia Medica 2010;20(1):5-8. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.001
 
Ana Bronić. Tromboembolijske bolesti kao biološki i klinički sindrom - uloga Mediteranske lige za prevenciju tromboembolijskih bolesti. / Thromboembolic diseases as biological and clinical syndrome - Role of the Mediterranean League against Thromboembolic Diseases. Biochemia Medica 2010;20(1):9-12. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.002
 
Mathias M. Müller. 30 godina Austrijskog društva za procjenu kvalitete i standardizaciju medicinske dijagnostike (ÖQUASTA). / 30 years of the Austrian Society for Quality Assurance and Standardisation of Medical-Diagnostics. Biochemia Medica 2010;20(1):13-4. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.003
 
Odabrane teme iz biostatistike / Lessons in biostatistics
 
Marius Marusteri, Vladimir Bacarea. Kako odabrati pravi test za procjenu statističke značajnosti razlike između skupina? / Comparing groups for statistical differences: how to choose the right statistical test? Biochemia Medica 2010;20(1):15-32. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.004
 
Pregledni članak / Review
 
Nada Božina. Farmakogenetika varfarina u kliničkoj praksi. / The pharmacogenetics of warfarin in clinical practice. Biochemia Medica 2010;20(1):33-44. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.005
 
Ilza Salamunić. Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti - nove tehnologije, stare nedoumice. / Laboratory diagnosis of autoimmune diseases - new technologies, old dilemmas. Biochemia Medica 2010;20(1):45-56. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.006
 
Kratki pregledni članak / Short Review
 
Višnja Gašljević. Validacija i mjerna nesigurnost. / Method validation and measurement uncertainty. Biochemia Medica 2010;20(1):57-63. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.007
 
Izvorni znanstveni članak / Original scientific article
 
Lidija Bilić-Zulle, Ana-Maria Šimundić, Vesna Šupak Smolčić, Nora Nikolac, Lorena Honović. Učestalost pojedinih postupaka izvananalitičke faze laboratorijske dijagnostike u Hrvatskoj - presječno anketno istraživanje. / Self reported routines and procedures for the extra-analytical phase of laboratory practice in Croatia - cross-sectional survey study. Biochemia Medica 2010;20(1):64-74. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.008
 
Ivana Horvat, Margareta Radić Antolic, Renata Zadro, Dubravka Sertić, Boris Labar. Klinička značajnost otkrivanja mutacije T315I u domeni ABL kinaze kod bolesnika rezistentnih na liječenje imatinib mesilatom. / Clinical significance of T315I ABL kinase domain mutation detection in patients resistant to imatinib mesylate therapy. Biochemia Medica 2010;20(1):75-81. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.009
 
Izvorni stručni članak / Original professional article
 
Adriana Unić, Lovorka Đerek, Nevenka Stančin, Tihana Serdar, Novka Šprajc, Željko Romić. Usporedba dviju imunoanaliza za tumorske biljege CA19-9, CEA i AFP. / Comparison of two immunoassays for CA19-9, CEA and AFP tumor markers. Biochemia Medica 2010;20(1):82-9. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.010
 
Giuseppe Lippi, Patrizia Bonelli, Rossana Rossi, Mirco Bardi, Rosalia Aloe, Alberta Caleffi, Enrichetta Bonilauri. Razvoj programa za bilježenje prijeanalitičkih pogrešaka. / Development of a preanalytical errors recording software. Biochemia Medica 2010;20(1):90-5. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.011
 
Prikaz slučaja / Case report
 
Slavica Dodig, Renata Zrinski Topić, Jadranka Demirović, Jadranka Živčić. Povećane vrijednosti IgA u bolesnice s pozitivnim antitireoidnim autoantitijelima - prikaz slučaja. / Increased IgA in a subject with positive anti-thyroid autoantibodies – a case report. Biochemia Medica 2010;20(1):97-100. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.012